چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران، اسفند ماه ۱۳۹۵

چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران

4th National Conference on Fisheries and Aquatic animals in Iran

پوستر چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران

چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس در شهر اهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران