سومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران، بهمن ماه 94

سومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران

3th National Conference on Fisheries and Aquatic animals in Iran

پوستر سومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران

سومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بندرعباس برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

تکثیر و پرورش آبزیان:     
-روشهای نوین تکثیر و پرورش
-تکثیر و پرورش غذای زنده
-تکنولوژی تولید غذای آبزیان
-بهداشت و بیماریهای آبزیان پرورشی
-هیدروبیولوژی و مدیریت منابع آب
-تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی

بوم شناسی آبزیان شیلاتی:
-اقیانوس شناسی شیلاتی
-اکوسیستم های حساس دریایی (مناطق ساحلی، مناطق مرجانی، تالابها، مارش های نمکی و ...)
-مدل سازی شیلاتی
-شاخص های زیستی
-ارزیابی و حفاظت آبزیان شیلاتی و اکوسیستم های آبی

بیولوژی آبزیان:
-پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان
-ماهی شناسی
-بیولوژی بی مهرگان آبزی (سخت پوستان، نرم تنان، خارپوستان و ...)
-کلونینگ و مهندسی ژنتیک
-بیوتکنولوژی
-فیزیولوژی آبزیان شیلاتی
-اکو فیزیولوژی
-سنجش از دور و کاربردهای آن در شیلات
-تنوع زیستی

 فرآوری و تولید محصولات نوین شیلاتی و صنایع وابسته
 تکنولوژی صید و صیادی
اقتصاد شیلاتی و بازاریابی