اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران، آذر ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران

01st Conference on the Fisheries and Aquatic Animals in Iran

اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران