هشتمین کنگره ملی در شیمی و مهندسی شیمی ایران با تاکید بر فن آوریهای بومی ایران، بهمن ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنگره ملی در شیمی و مهندسی شیمی ایران با تاکید بر فن آوریهای بومی ایران

8th National Conference on Chemistry and Chemical Engineering of Iran emphasizing Iranian native technologies

پوستر هشتمین کنگره ملی در شیمی و مهندسی شیمی ایران با تاکید بر فن آوریهای بومی ایران

هشتمین کنگره ملی در شیمی و مهندسی شیمی ایران با تاکید بر فن آوریهای بومی ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،انجمن فناوری های بومی ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.