هفتمین کنگره ملی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۹

هفتمین کنگره ملی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران

7th National Congress in Chemistry and Chemical Engineering with emphasis on Iranian indigenous technologies

پوستر هفتمین کنگره ملی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران

هفتمین کنگره ملی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،فناوری های بومی ایرانانجمن فناوري هاي بومي ايران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.