دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی، بهمن ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی

The Second National Conference on Applied Research in Chemistry, Biology and Geology

پوستر دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی