سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی

پوستر سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

محورهای شیمی :
-شیمی آلی 
-شیمی تجزیه 
-شیمی معدنی 
-شیمی فیزیک 
-شیمی کاربردی 
-مهندسی شیمی
-نانو شیمی
-شیمی کاتالیست
-شیمی پلیمر
-شیمی هسته ای
-صنایع شیمیایی
-شیمی دارویی
-فیتو شیمی
-شیمی صنایع غذایی
-تصفیه آب
-کاربرد روش های محاسباتی در شیمی

محورهای مهندسی شیمی : 

-پدیده های انتقال
-ترمودینامیک و تعادل فازی
-فرآیندهای جداسازی
-مدلسازی و شبیه سازی
-دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)
-سینتیک، کاتالیست و طرح رآکتور
-مهندسی فرآیند
-زیست فناوری
-مهندسی پزشکی
-صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی
-فناوری نانو
-علوم و مهندسی پلیمر
-نفت ومهندسی مخازن
-مهندسی محیط زیست
-مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست(HSE) و ارزیابی ریسک
-آموزش در مهندسی شیمی
-مواد و فرآیندهای جدید
-کنترل فرایند
-انرژی های تجدیدپذیر
-و تمامی موضوعات مرتبط با شیمی و مهندسی شیمی  

محورهای زیست شناسی:

- ژنتیک
-بیوشیمی
-بیوفیزیک
-علوم گیاهی
-علوم جانوری
-زیست فناوری
-بیوانفورماتیک
-میکروب شناسی
-شیلات و آبزیان
-علوم سلولی و ملکولی
-بوم شناسی و محیط زیست
-میکروبیولوژوی
-و تمامی موضوعات مرتبط با زیست شناسیمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی