هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله، تیر ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله

The 8th International Conference on Civil, Structural and Earthquake Engineering

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله