کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین

International Conference on Civil Engineering, Architecture and Modern Urban Management

پوستر کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین