ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله، مهر ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله

Sixth International Conference on Civil, Structural and Earthquake Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله