هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله

7th International Conference on Civil, Structural and Earthquake Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله