پنجمین همایش بین المللی معماری و شهرسازی پایدار درخاورمیانه و جنوب آسیا، اسفند ماه ۱۳۹۷

پنجمین همایش بین المللی معماری و شهرسازی پایدار درخاورمیانه و جنوب آسیا

The 5th International Conference on Sustainable Architecture and Urbanism in the Middle East and South Asia

پوستر پنجمین همایش بین المللی معماری و شهرسازی پایدار درخاورمیانه و جنوب آسیا

پنجمین همایش بین المللی معماری و شهرسازی پایدار درخاورمیانه و جنوب آسیا در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات،دانشگاه آزاد اسلامي واحد امارات برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی معماری و شهرسازی پایدار درخاورمیانه و جنوب آسیا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی معماری و شهرسازی پایدار درخاورمیانه و جنوب آسیا