سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر، اسفند ماه ۱۳۹۵

سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر

Third International Congress on Sustainable in architecture and urbanism

پوستر سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر

سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،انجمن معماری و شهرسازی ایراندانشگاه آزاد اسلامي واحد امارات - انجمن معماري شهرسازي استان البرز -جامعه مهندسان شهرساز- موسسه بناشهر پايدار- كانون معماري ايران-كنسرسيوم آنابافت شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر