کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه، اسفند ماه ۱۳۹۴

کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه

International Congress on Sustainability in Contemporary Middle East Architecture and Urban Planning

پوستر کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه

کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،انجمن معماری و شهرسازی ایراندانشگاه آزاد اسلامي واحد امارات -كنسرسيوم نقش و طرح آنابافت شهر- انجمن معماري شهرسازي استان البرز جامعه مهندسان شهرساز موسسه بناشهر پايدار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه