چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر، اسفند ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر

International Conference Sustainable Architecture & Urbanism

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر

چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات،دانشگاه آزاد اسلامي واحد امارات برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر