هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین، آذر ماه ۱۳۹۶

هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین

پوستر هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین

هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی جامی،موسسه آموزش عالي جامي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین