ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین، دی ماه ۱۳۹۵

ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین

Sixth National Conference and the First International Conference on Application of Chemistry in Novel Technology

پوستر ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین

ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي جامي در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین