سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران، آذر ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران

Third National Conference on New Economics, Management and Accounting in Iran

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران