دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران، خرداد ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران

Second National Conference on New Economics, Management and Accounting in Iran

پوستر دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران

دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي –سازمان همياري شهرداري ها و مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران