کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران، شهریور ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران

National Conference on New Studies in Economics, Management and Accounting in Iran

پوستر کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران

کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي سازمان همياري شهرداري ها در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران