ششمین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم انسانی، مدیریت و بازاریابی ایران، اسفند ماه ۱۴۰۲

ششمین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم انسانی، مدیریت و بازاریابی ایران

The 6th National Conference on New Technologies in Humanities, Management and Marketing of Iran

پوستر ششمین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم انسانی، مدیریت و بازاریابی ایران

ششمین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم انسانی، مدیریت و بازاریابی ایران در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی بصیر آبیک،مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم انسانی، مدیریت و بازاریابی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم انسانی، مدیریت و بازاریابی ایران