پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در علوم و مدیریت صنایع غذایی ایران، خرداد ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در علوم و مدیریت صنایع غذایی ایران

The 5th National Conference on New Technologies in Food Science and Management of Iran

پوستر پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در علوم و مدیریت صنایع غذایی ایران

پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در علوم و مدیریت صنایع غذایی ایران در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،موسسه آموزش عالی بصیر آبیک قزوینمرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در علوم و مدیریت صنایع غذایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در علوم و مدیریت صنایع غذایی ایران