سومین کنگره بین المللی زیست پزشکی (ICB2019)، آبان ماه ۱۳۹۸

سومین کنگره بین المللی زیست پزشکی (ICB2019)

Third International Biomedical Congress (ICB2019)

پوستر سومین کنگره بین المللی زیست پزشکی (ICB2019)

سومین کنگره بین المللی زیست پزشکی (ICB2019) در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،دانشگاه علوم پزشكي تهران در شهر تهران برگزار گردید.