دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران، آذر ماه ۱۳۹۷

دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران

2nd International Congress on Biomedicine,

پوستر دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران

دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ توسط ،انستيتو مطالعات بيولوژيكي و واكسن سازي نسيم در شهر تهران برگزار گردید.