هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهر هوشمند، دی ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهر هوشمند

8th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Smart City

پوستر هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهر هوشمند

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهر هوشمند در تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۱ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهر هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهر هوشمند