دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین، اسفند ماه 95

دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین

پوستر دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین

دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

محورهای جغرافیایی
-جغرافیای طبیعی
-جغرافیای سیاسی
-جغرافیا و محیط زیست
-جغرافیا ومدیریت بحران
-جغرافیا ، آمایش سرزمین
-ژئومورفولوژی و جغرافیا
-جغرافیا و حمل ونقل پایدار
-جغرافیا و فضای سبز شهری
- طبیعت گردی(اکوتوریسم)
-جغرافیا و برنامه ریزی شهری
-جغرافیا،اقلیم شناسی وکاربردها
-فناوری های نوین در علوم جغرافیایی
- کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی و دور سنجی
-و سایرمباحث مرتبط در زمینه علوم جغرافیایی

محورهای برنامه ریزی 
-آمایش سرزمین
-برنامه ریزی شهری
-برنامه ریزی روستایی
-برنامه ریزی منطقه ای
-برنامه ریزی گردشگری
- مدیریت پروژه های شهری
-برنامه ریزی کالبدی شهری
-فرهنگ شهر نشینی و حقوق شهری
-نقش شهرداری ها در توسعه شهری
-و سایرمباحث مرتبط در زمینه  مدیریت و برنامه ریزی


محورهای معماری
-مهندسی معماری
-انرژی معماری
-معماری اسلامی
-تکنولوژی معماری
-معماری ومحیط زیست
-مدیریت پروژه و ساخت
-معماری منظر و زیبایی
-مطالعات معماری ایران
-معماری و توسعه پایدار
-مرمت نوین ابنیه سنتی
-فناوریها نوین  در معماری
-بهینه سازی مصرف در ساختمان ها
-معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
-و سایرمباحث مرتبط در زمینه معماری 

محورهای شهرسازی
-مهندسی شهرسازی
-شهرسازی اسلامی
-طراحی شهری پایدار
-بهسازی و نوسازی شهری
-شهرسازی و توسعه شهری پایدار
-تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
-کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
-سایر مباحث مرتبط در زمینه شهرسازی
 مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین