هشتمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد «هنر جدید»، دی ماه ۱۴۰۱

هشتمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد «هنر جدید»

The 8th National Conference on Theoretical Foundations of Visual Arts of Iran With the approach of new art

پوستر هشتمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد «هنر جدید»

هشتمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد «هنر جدید» در تاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۱ توسط ،انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد «هنر جدید» مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد «هنر جدید»