اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست، اسفند ماه ۱۳۹۶

اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست

پوستر اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست

اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،انجمن هنرهای تجسمی ایرانانجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست