هفتمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد «هنر قرآنی»، اسفند ماه ۱۴۰۰

هفتمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد «هنر قرآنی»

7th National Conference on Theoretical Foundations of Iranian Visual Arts With the approach of Quranic art

پوستر هفتمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد «هنر قرآنی»

هفتمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد «هنر قرآنی» در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،انجمن هنرهای تجسمی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد «هنر قرآنی» مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد «هنر قرآنی»