دومین همایش بین المللی هنرهای تجسمی و محیط زیست با رویکرد هنر بازیافت، آبان ماه ۱۳۹۸

دومین همایش بین المللی هنرهای تجسمی و محیط زیست با رویکرد هنر بازیافت

The Second International Conference on Visual Arts and the Environment with the Art of Recycling

پوستر دومین همایش بین المللی هنرهای تجسمی و محیط زیست با رویکرد هنر بازیافت

دومین همایش بین المللی هنرهای تجسمی و محیط زیست با رویکرد هنر بازیافت در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط ،انجمن هنرهای تجسمی ایرانانجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی هنرهای تجسمی و محیط زیست با رویکرد هنر بازیافت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی هنرهای تجسمی و محیط زیست با رویکرد هنر بازیافت