چهارمین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار، شهریور ماه ۱۴۰۰

چهارمین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار

Fourth Conference on Architecture, Urban Planning, Civil Engineering and Geography in Sustainable Development

پوستر چهارمین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار

چهارمین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،شركت به انديش آوران تدبير قهستان در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار