نخستین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار، دی ماه ۱۳۹۷

نخستین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار

The first conference on Architecture, Urbanism, Civil Engineering and Geography in Sustainable Development

پوستر نخستین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار

نخستین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۷ توسط ،شركت به انديش آوران تدبير قهستان در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار