نخستین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار، دی ماه 97

نخستین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار

The first conference on Architecture, Urbanism, Civil Engineering and Geography in Sustainable Development

پوستر نخستین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار

نخستین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۷ توسط شرکت به اندیش آوران تدبیر قهستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

1. رشته معماری (کلیه گرایش ها)

2. رشته شهرسازی (کلیه گرایش ها)

3. رشته عمران (کلیه گرایش ها)

4. رشته جغرافیا (کلیه گرایش ها)

5. رشته محیط زیست و منابع طبیعی (کلیه گرایش ها)

6. رشته گردشگری و توریسم (کلیه گرایش ها)

7. رشته مدیریت (کلیه گرایش ها)

8. و کلیه رشته های مرتبطمقالات پذیرش شده در نخستین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار