دومین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار، خرداد ماه ۱۳۹۸

دومین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار

conference on Architecture, Urbanism, Civil Engineering and Geography in Sustainable Development

پوستر دومین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار

دومین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،شركت به انديش آوران تدبير قهستان در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار