سومین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار، خرداد ماه ۱۳۹۹

سومین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار

conference on Architecture, Urbanism, Civil Engineering and Geography in Sustainable Development

پوستر سومین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار

سومین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،شركت به انديش آوران تدبير قهستان در شهر نهبندان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار