ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام، اسفند ماه ۱۳۹۹

ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام

The 6th International Conference on Architectural studies and Urbanism in the Islamic World

پوستر ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام

ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،مرکز بین المللی همایشها وسمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام