سومین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام، شهریور ماه 96

سومین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام

Third International Conference on Architectural and Urban Studies in the Islamic World

پوستر سومین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام

سومین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط مرکز بین المللی همایشها و سمینارها در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

معماری :
معماری منظر - معماری داخلی - معماری پایدار - انرژی و تکنولوژی معماری - مطالعات معماری ایران - هنرهای ساخت و معماری - مدیریت پروژه و ساخت - تاریخ معماری ایرانی اسلامی - مرمت ابنیه و احیای بناها و بافتهای تاریخی - مبانی و نظریات تاریخی

شهرسازی :
برنامه ریزی شهری - برنامه ریزی منطقه ای - طراحی شهری - مدیریت شهری - شهرسازی اسلامی - امنیت شهری - اقتصاد شهری -بافت های فرسوده - نوشهرسازی و شهرهای جدید - مبانی و نظریات شهرسازی