سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی، اسفند ماه ۱۴۰۱

سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی

Third National Conference on Mental Pathology

پوستر سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی

سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی