اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی، آذر ماه ۱۳۹۹

اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی

First National Conference on Psychopathology

پوستر اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی

اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.