دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی، آذر ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی

Second National Conference on Psychopathology

پوستر دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی

دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی