یازدهمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی، اسفند ماه ۱۴۰۰

یازدهمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی

11th International Symposium on Elevator and Escalator

پوستر یازدهمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی

یازدهمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،دانشگاه جامع علمی کاربردی, مركز رشد خوشه فناوري آسانسور و صنايع وابسته ايران (كوشا) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین سمینار سراسری بین المللی آسانسور و پله برقی مراجعه فرمایید.