دومین سمینار سالیانه آموزشی - تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

دومین سمینار سالیانه آموزشی - تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران

The second annual educational-specialized seminar for elevators and escalators across Iran

پوستر دومین سمینار سالیانه آموزشی - تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران

دومین سمینار سالیانه آموزشی - تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،مركز آموزش علمي كاربردي شركت صنعتي كوشا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین سمینار سالیانه آموزشی - تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران مراجعه فرمایید.