پنجمین سمینار سالیانه آموزشی تخصصی آسانسور و پله برقی، بهمن ماه ۱۳۹۳

پنجمین سمینار سالیانه آموزشی تخصصی آسانسور و پله برقی

The Fifth annual educational-specialized seminar for elevators and escalators across Iran

پوستر پنجمین سمینار سالیانه آموزشی تخصصی آسانسور و پله برقی

پنجمین سمینار سالیانه آموزشی تخصصی آسانسور و پله برقی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،مركز علمي-كاربردي شركت صنعتي كوشا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین سمینار سالیانه آموزشی تخصصی آسانسور و پله برقی مراجعه فرمایید.