سومین سمینار سالیانه آموزشی- تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران، مهر ماه ۱۳۹۱

سومین سمینار سالیانه آموزشی- تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران

The Third annual educational-specialized seminar for elevators and escalators across Iran

پوستر سومین سمینار سالیانه آموزشی- تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران

سومین سمینار سالیانه آموزشی- تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،مركز علمي كاربردي شركت صنعتي كوشا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین سمینار سالیانه آموزشی- تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین سمینار سالیانه آموزشی- تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران