دومین سمینار سالیانه آموزشی - تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران

دومین سمینار سالیانه آموزشی - تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران

پوستر دومین سمینار سالیانه آموزشی - تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران

دومین سمینار سالیانه آموزشی - تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین سمینار سالیانه آموزشی-تخصصی آسانسور و پله برقی محوری های سمینار:
1- فن آوری های نوین
2-آنالیز ترافیک آسانسورو پله برقی
3-استاندارد و ایمنی آسانسور وپله برقی
4-محاسبات و طراحی آسانسور و پله برقی
5-سیستم های کنترلی آسانسور و پله برقی
6- سیستم های محرک آسانسور و پله برقی
7- آموزش همگانی استفاده از آسانسور و پله برقی
8- بهینه سازی مصرف انرژی در آسانسور و پله برقی
9- سایر موضوعات مرتبط