چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، آبان ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

Fourth annual national conference on electrical engineering, computer and information technology

پوستر چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علمي آموزشي و پژوهشي أرگ در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات