سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و بیو الکتریک ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و بیو الکتریک ایران

Third national conference on electrical engineering & bio electronic of Iran

پوستر سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و بیو الکتریک ایران

سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و بیو الکتریک ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علمي آموزشي و پژوهشي أرگ در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و بیو الکتریک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و بیو الکتریک ایران