اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیوالکتریک ایران، تیر ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیوالکتریک ایران

The first annual national conference of electrical and bioelectrical engineering in Iran

پوستر اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیوالکتریک ایران

اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیوالکتریک ایران در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۵ توسط ،مركز علمي آموزشي و پژوهشي أرگ در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیوالکتریک ایران مراجعه فرمایید.