دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیوالکتریک ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیوالکتریک ایران

Second national conference on electrical engineering & bio electronic of Iran

پوستر دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیوالکتریک ایران

دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیوالکتریک ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،مركز علمي آموزشي و پژوهشي أرگ در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیوالکتریک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیوالکتریک ایران