بیست و چهارمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی، خرداد ماه ۱۴۰۳

بیست و چهارمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی

The twenty-fourth international anti-marketing seminar

پوستر بیست و چهارمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی

بیست و چهارمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ توسط ،اندیشکده مطالعات کاربردی ضدبازاریابی برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.