بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی، بهمن ماه ۱۴۰۰

بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی

Twenty-second International Anti-Marketing Seminar

پوستر بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی

بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی در تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،اندیشکده مطالعات کاربردی ضدبازاریابی برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.