بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی، تیر ماه ۱۴۰۱

بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی

Twenty-second International Anti-Marketing Seminar

پوستر بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی

بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۱ توسط ،اندیشکده مطالعات کاربردی ضدبازاریابی برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.